Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De Linde is gezond!

 • De Linde heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald op het gebied van sport en bewegen.
Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. De Linde vindt het belangrijk dat alle leerlingen een gezonde levensstijl hebben en bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Dit vignet heeft De Linde onder andere te danken aan de inzet van de combinatiefunctionaris Sport en Bewegen die op De Linde werkzaam is.
 
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.
De school heeft speciaal aandacht voor het thema Sport en Bewegen. “Als docent bewegingsonderwijs en combinatiefunctionaris heb ik de ruimte om het beweegaanbod op De Linde zo goed mogelijk neer te zetten en kan ik bruggen bouwen tussen de leerlingen en de sportverenigingen. Hierdoor schommelt onze sportparticipatie rond de 60% van onze leerlingen. Wat voor een speciaal onderwijsschool erg hoog is. Het mooie is dat niet alleen de leerlingen door mijn werk sportiever zijn geworden, maar dat het hele team positief is over de beweegcultuur op De Linde. Sport leeft op De Linde!” aldus Rick Tuinman, de combinatiefuntionaris op De Linde.
 
Directeur Joke Tijhuis van De Linde is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo ‘Gezonde School’. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!”
 
Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl
 


Nieuws

:

Help (nieuw venster)