Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Goede resultaten 0-meting sport en kunst en cultuur

 • Dit jaar is de 0-meting voor sport en kunst en cultuur weer afgenomen en de resultaten zijn goed. Met het resultaat zijn we erg tevreden!

​Bij deze 0-meting werd er gekeken naar hoe actief onze leerlingen zijn buiten school op het gebied van sport, kunst en cultuur. De cijfers zien er als volgt uit:

Sport

In het SO doet 51% aan sport in het VSO is dit 58%. Dat maakt dat gemiddeld 54% van al onze leerlingen aan sport doet! 

Kunst & Cultuur

Bij Kunst & Cultuur bij verenigingen, zoals De Leeuwenkuil of anders zie je dat in het SO 19% georganiseerd aan Kunst & Cultuur doet. In het VSO is dit 13%. Dit betekend dat gemiddeld 16% van onze leerlingen aan Kunst & Cultuur doet.

 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)