Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Meedenkende ondernemers aan tafel!

 • Leren wij onze jongeren de dingen die zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven? Wat kunnen wij als onderwijs voor ondernemers betekenen?
Hebben ondernemers voldoende kennis om onze jongeren te kunnen begeleiden, of willen zij graag extra begeleiding daarin van het onderwijs? Waarin kunnen ondernemers en onderwijs elkaar ondersteunen?
Dit zijn een aantal zaken die donderdag 31 maart aan de orde zijn gekomen tijdens het Diner Pensant. Het diner is een initiatief van MatchPOinD in Business, de samenwerking tussen MatchPOinD, Matchen Passend Onderwijs in Deventer, en De School voor Ondernemers. Inmiddels neemt MatchPOinD in Business als team ook deel aan Deventer Scoort, waarbij naast De School voor Ondernemers en MatchPOinD ook Deventer Werktalent betrokken is.
Het diner vond plaats in het restaurant van VSO De Linde aan de Rubensstraat in Deventer. Aan tafel zaten verschillende ondernemers. De overeenkomst tussen de ondernemers is dat zij allen maatschappelijk betrokken zijn. Een aantal van hen had ervaring met jongeren van speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs, een aantal nog niet of nauwelijks.  Aan tafel zaten ook de directeuren van de MatchPOinD scholen. Het idee van de avond was tussen heerlijke gerechten door, het gesprek aan te gaan over onze jongeren. Heerlijke gerechten waren onderdeel van een zogenaamd MatchMenu, een prachtige samenwerking tussen de collega’s consumptief van de deelnemende scholen en hun leerlingen. De gangen op het menu waren door leerlingen van de verschillende scholen bereid. En zeker de moeite waard om te noemen, het menu startte met een amuse, aangeboden door Crêpes en Smoothies! De eigenaar van Crêpes en Smoothies, Tjeerd van Dixhoorn, was als ondernemer eveneens de gehele avond aanwezig om vanuit zijn gezichtspunt en ervaring input te geven voor de gesprekken.
Op de avond zelf namen leerlingen taken op zich als gastheerschap en bereiding van de maaltijd. Geweldig om leerlingen zo in hun element te zien en hiermee ook aan ondernemers te kunnen tonen dat zij kwaliteiten hebben, gemotiveerd zijn en kansen verdienen! Kanjers met een grote “K”!
Gedurende het diner kwamen er stellingen aan de orde waarover in 4 groepen gesproken werd. Vanuit die gesprekken konden de groepen noteren tot welke conclusies zij kwamen, welke wensen er leven in relatie tot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, welke uitdagingen er liggen en welk aanbod er ligt. Tot slot werd gekeken of er nu al matches konden worden gemaakt tussen datgene wat die avond werd aangeboden en gevraagd. Passend binnen het thema van de avond werden alle ideeën opgeplakt op 4 grote pannen die centraal in het restaurant waren opgesteld. De centrale terugkoppeling was een mooi moment waarbij bedrijven onverwacht het podium namen om aan elkaar positieve ervaringen omtrent de jongeren te vertellen,  maar ook positieve ervaringen omtrent de gesprekken aan tafel. Koppelingen tussen sport-onderwijs-bedrijfsleven werden gemaakt, verbindingen tussen MKB Deventer en onderwijs werden gelegd, ideeën rondom expertise inbrengen vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en vice versa passeerden de revue etcetera. Er bleek een mooie voedingsbodem te liggen om zaken ook eens op een andere vernieuwende manier aan te pakken, anders denken, out of the box. Ans van Amerongen van De School voor Ondernemers is daarbij een prachtige samenwerkingspartner die kansen ziet en kansen durft te grijpen; In het belang van anderen, in het belang van onze jongeren, maar ook in het belang van het bedrijfsleven.
Zowel ondernemers als het onderwijs, staan voor de uitdaging om vorm te geven aan de participatiewet. Alle aanwezige partijen willen op positieve wijze gezamenlijk kansen creëren voor mensen en in dit geval specifiek voor jongeren met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Concluderend na deze avond kan gezegd worden dat er voldoende kansen voor onze jongeren liggen. Dat zowel bedrijven als onderwijs bereid zijn om te ondersteunen in het vergroten van deze kansen. En vooral ook dat “afstand tot de arbeidsmarkt” er niet hoeft te zijn, gezamenlijk kunnen wij de “afstand” verkleinen en zorgen voor een mooie aansluiting op die arbeidsmarkt. MatchPOinD in Business “ waar ondernemers en onderwijs elkaar ontmoeten, in het belang van onze jongeren!
Vertegenwoordigt u zelf ook een organisatie en voelt u zich verbonden met bovenstaande informatie? Wilt u ook samen met De School voor Ondernemers en het onderwijs kansen verkennen? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met e.wichers@linde-deventer.nl (T.a.v. Evelien Wichers Schreur, MatchPOinD) of info@deschoolvoorondernemers.nl (t.a.v. Ans van Amerongen)
 

 
 
 
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)