Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

ons onderwijs

  • Ons onderwijs is erop gericht leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, met als uiteindelijk doel een actieve deelname aan de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op zelfstandigheid, redzaamheid en autonomie.

Doel
We gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden dat zij een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. Bij ons op school leren ze hun eigen mogelijkheden te benutten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze ontdekken waar hun grenzen liggen en dat ze leren hulp te vragen. Ons uitgangspunt is dat ouders en school samen de zorg voor de leerling delen.
Groepsplan
Op onze school wordt jaarlijks voor elke groep een pedagogisch didactisch groepsplan opgesteld, waarin het onderwijs wordt beschreven en gepland. Dit plan wordt driemaal per jaar besproken en bijgesteld en jaarlijks aan de ouders gepresenteerd.
 
Controle
Het kantoor in Zwolle van de Onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de controle op een juiste uitvoering van de onderwijsactiviteiten op onze school. Het toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs wordt onder meer uitgevoerd in de vorm van schoolbezoeken en controles van de aanpak, het schoolplan en de roosters.
 

ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)