Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingenraad

De Linde heeft een leerlingenraad  met vertegenwoordigers uit alle groepen. Een keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar om zaken die de leerlingen belangrijk vinden te bespreken met elkaar. Dit gebeurt onder leiding van een personeelslid. Het verslag van deze bespreking wordt besproken in de groepen, het team en MT. 

extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)