Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Ondersteuning

  • Omdat veel van onze leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bieden we hiervoor samen met partners een specifiek zorgaanbod. We streven ernaar om onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
 
​Therapeutische activiteiten zijn afgestemd op het onderwijs en kunnen plaatsvinden in een speciale ruimte. Ook kan het voorkomen dat de therapeut de groep in komt voor observatie of om de leraar te adviseren.
 
Op onze school wordt extra ondersteuning en begeleiding geboden door gespecialiseerde medewerkers zoals een logopedist, intern begeleider, gezinscoach, (motorisch) remedial teacher, fysiotherapeut, gedragsspecialist autisme en GZ-psycholoog.

Zorg en coördinatie

De Commissie voor de Begeleiding beslist of een leerling in aanmerking komt voor een vorm van therapie. Vaak gaat het om kortdurende therapie, soms om groepstherapie. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Interne begeleiding

De intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Hij heeft hiervoor onder andere contact met leerlingen, leraren en ouders.

Gezinscoach

Vanaf januari 2015 valt jeugdzorg onder de gemeente. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij hulpverlening inzetten. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon. Deze gezinscoach zit in ons trajectoverleg. Op die manier kan laagdrempelig hulp geboden worden als het nodig is. U kunt de gezinscoach ook rechtstreeks benaderen of per e-mail.
T 14 05 70 

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)