Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

commissie voor de begeleiding

  • De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg
​De CvdB geeft adviezen aan de intern begeleider, leraren en teamleden over de begeleiding van de leerlingen op school. De informatie naar ouders hierover verloopt via de groepsleraar of intern begeleider. Deze commissie komt maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de directeur. Andere leden zijn de GZ- en jeugdpsycholoog, de jeugdarts, de gezinscoach, de IB’er en de schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek is leerlinggebonden personeel bij het overleg aanwezig.

 

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)