Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

leerlingenzorg

  • Uw kind is onze gezamenlijke zorg. Elke leerling krijgt op De Linde gedurende zijn of haar schoolloopbaan, maar ook daarna kwalitatief uitstekende zorg.
Alle informatie en afspraken rondom deze zorg zijn helder vastgelegd in een document: de doorlopende ondersteuningslijn, voor u ter inzage op school.
Samen met u volgen we planmatig en nauwgezet de ontwikkeling van uw kind. Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem is één van de middelen hierbij.

Hoe gaat het met uw kind op school?

In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) en in groepsplannen, door gesprekken met de leerkracht en door middel van toetsen en testen, krijgt u voortdurend een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind, de gestelde doelen en opbrengsten van het geboden onderwijs. De doelen waar uw kind aan werkt worden  regelmatig met u besproken. De Leerroute en het daarbij behorende uitroomprofiel worden bij de start van de schoolloopbaan omschreven en jaarlijks geëvalueerd.

Zorgteam

De Linde kent een speciaal zorgteam, dit team bestaat uit de orthopedagoog en collega's die extra expertise en deskundigheid hebben op het gebied van leer- en ontwikkelingsvragen en-of  problemen, de motoriek, de spraak-taalontwikkeling, de spelontwikkeling en specifieke opvoedingsvragen.
 

U kunt met al uw vragen altijd terecht bij de groepsleerkrachten, de intern begeleider, de vertrouwenspersonen of het zorgteam.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)