Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

ontwikkelingsperspectief

  • We maken voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de lange termijn (maximaal vier jaar).
Hierin beschrijven we twee dingen: de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en het verwachte uitstroomprofiel. We kijken daarvoor naar het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte, belemmerende en bevorderende factoren. We bespreken het OPP met de ouders, die het vervolgens ondertekenen. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs

Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs

Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs

Leerroute 4 voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs

Leerroute 5 voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs

Onze school ( voortgezet​ speciaal onderwijs)biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

Leerroute 1 dagbesteding

Leerroute 2 dagbesteding

Leerroute 3 dagbesteding of arbeid

Leerroute 4 arbeid 

Leerroute 5 arbeid of entree-opleiding 

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een school voor speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter daar de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)