Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

lesprogramma

Speciaal onderwijs

Op De Linde wordt intensief en al vanaf de jongste groepen aandacht besteed aan (voorbereidend) rekenen, lezen, schrijven en taal. Het onderwijs staat garant voor vroegtijdige signalering en beschikt over ruime mogelijkheden om leerlingen extra zorg en ondersteuning te bieden.

Op de afdeling speciaal onderwijs (4 tot 13 jaar) wordt in de onder- en bovenbouw gewerkt aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • cognitieve ontwikkeling / schoolse vaardigheden
 • oriëntatie op mens en ruimte- sociale en emotionele ontwikkeling
 • spelontwikkeling
 • communicatieve ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • expressieve ontwikkeling
 • levensbeschouwelijke vorming

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun sociale en emotionele ontwikkeling en dat is afgestemd op de toekomstige werk- en woonplek.

Het lesprogramma biedt de volgende vak- en vormingsgebieden: 

 • sociaal en emotioneel gedrag
 • communicatieve vaardigheden
 • cognitieve/ schoolse vaardigheden
 • motorische vaardigheden en gezond gedrag
 • expressieve vaardigheden
 • oriëntatie op mens en ruimte
 • praktische vaardigheden
 • koken
 • catering
 • vrijetijdsbesteding
 • computeronderwijs
 • levensbeschouwelijke vorming
 • training werknemersvaardigheden

Het onderwijsprogramma binnen het voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de maatschappij-intrede van de jongvolwassene. De aspecten wonen, werken, vrije tijd en burgerschap nemen in de lessen een centrale plaats in. Naast het stimuleren van een goede vrijetijdshouding, is de ontwikkeling van de sociale en arbeidsmatige vaardigheden essentieel.

Het stimuleren van zelfstandigheid wordt op individueel niveau bereikt door te werken volgens het Eigen Initiatief Model (EIM). Met dit model krijgen leerlingen steeds meer inzicht in hun mogelijkheden en worden ze zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces.

De leerlingen krijgen vier thema’s aangeboden:

 • ik en mijn omgeving
 • kleding
 • voeding
 • de maatschappij

Leerlingen ontwikkelen zo een eigen portfolio.

 

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)