Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

diversen


Speciaal onderwijs
Spelontwikkeling:
Op De Linde vinden we spelen belangrijk. Behalve voor ontspanning zetten we spel in als middel om het geleerde in praktijk te brengen. Tijdens het spelen met elkaar, leren leerlingen rekening houden met een ander, ontwikkelen ze hun fantasie en ontdekken ze verschillende materialen. De spelbegeleider ondersteunt en adviseert en geeft individuele spelbegeleiding of in groepjes tijdens de pauzes.
 
Voortgezet speciaal onderwijs
De leerlingen krijgen praktische vaardigheden aangeboden zoals algemene technieken, textiele werkvormen, tuinonderhoud, huishoudelijk werk, kaarsen maken en omgaan met de computer. Met deze vormen van arbeidstraining binnen de muren van de school worden werksituaties nagebootst.
De kooklessen zijn gericht op het bereiden van dagelijkse maaltijden. Leerlingen leren vaardigheden die ze nu of later in hun thuissituatie kunnen toepassen, zoals het maken van een boodschappenlijstje, omgaan met budget en het lezen en werken aan de hand van een recept.
Tijdens de lessen catering komen alle aspecten aan de orde die te maken hebben met het bereiden van voedsel. Te denken valt aan serveren, presenteren en hygiënisch werken. Op het voortgezet speciaal onderwijs is een ‘gezonde kantine’ waar leerlingen en team verantwoorde lunchgerechten kunnen kopen. Vaardigheden die op school worden geleerd, krijgen een extra dimensie door het verzorgen van lunches op een leren-op-locatieplek bij welzijnsorganisatie Raster.
Leerlingen oriënteren zich op het zinvol invullen van hun vrije tijd door onder schooltijd deel te nemen aan onder andere fitness, bowlen, judo, taarten bakken en creatieve vaardigheden.
Levensbeschouwing
We houden rekening met de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden van de leerlingen. Ons onderwijs is er op gericht kennis en interesse op dat gebied te vergroten. Respect hebben voor elkaar staat hierin centraal.
 

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)