Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

mens & ruimte

Speciaal onderwijs
In de onderbouwgroepen kiezen we op dit gebied voor een thematisch aanpak. Het werken met thema’s vergroot de betrokkenheid van de leerlingen. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen en hebben betrekking op alle ontwikkelingsgebieden. Er wordt gebruikgemaakt van schooltelevisieprogramma’s, voorwerpen en beeldmaterialen en er zijn excursies.

Als school die midden in de maatschappij staat, gebruiken we diezelfde maatschappij ook als leeromgeving. Zo gaan we bijvoorbeeld naar de bibliotheek en het winkelcentrum.
Voortgezet speciaal onderwijs
We praten over onderwerpen die te maken hebben met natuur en milieu, verleden, heden en toekomst. Onderdeel van deze oriëntatie zijn excursies.
 

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)