Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Arbeidstoeleiding

  • Arbeidstoeleiding is de voorbereiding op dagbesteding of werk na school. Wij begeleiden de leerling in verschillende fases naar een geschikte werkplek binnen de dagbesteding of het bedrijfsleven.

Arbeidstoeleiding heeft de volgende doelen:

- oriëntatie op diverse werkvelden;
- de belangstelling voor een werkveld toetsen; 
- leren functioneren in verschillende organisaties;
- het toepassen van kennis en vaardigheden op de stageplek; 
- ontwikkelen van een goede werkhouding.
 
Daarnaast formuleren we bij elke stage specifieke doelen die gericht zijn op de ontwikkeling van de leerling.
 
Vanuit een brede oriëntatie begeleiden we leerlingen naar een van de richtingen Groen, Atelier, Techniek, Consumptief of Dienstverlening. Hierbij kijken we naar hun belangstelling, talenten en mogelijkheden. We nemen een arbeidsinteressetest af om de interesse voor de verschillende werkvelden te inventariseren. Deze dient als basis voor een gesprek met de leerling om een stageplek te kiezen.
 
Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige stage hebben we begeleide leerwerkplekken buiten de school voor catering, fietstechniek, kunst, groothuishouding en groen.

Catering Consumptief

Catering Consumptief bestaat in de eerste plaats uit de interne catering op De Linde. Leerlingen verzorgen hun eigen (gezonde) schoolkantine, maar doen ook cateringopdrachten voor externe opdrachtgevers. In een volgende fase van het arbeidstoeleidingsproces kunnen leerlingen deelnemen aan ‘Leren op Locatie’ bij Raster. Ten slotte kunnen leerlingen een formele interne stage lopen: de volledige cateringstage. Deze leerlingen verzorgen de totale catering aan derden in hun eigen schoolrestaurant. Hiermee is er een doorgaande lijn binnen de catering gerealiseerd.

Stage

Leerlingen die we toeleiden naar dagbesteding, lopen stage bij zorginstellingen zoals De Parabool, Zozijn en JP van den Bent stichting. Ze kunnen daar stage lopen in bijvoorbeeld de volgende werkvelden: industrieel werk, bakkerij, kwekerij, wasserij en textielwerkplaats. 
 
Leerlingen die we toeleiden naar betaald werk, lopen stage bij bedrijven zoals winkels, supermarkten, bouwbedrijven, woon- en zorgcentra, plantenkwekerijen, schoonmaakbedrijven en industriële bedrijven. De lengte van een stageperiode en het aantal dagen dat een leerling per week stage loopt, kan per leerling verschillen. De coördinator arbeidstoeleiding bezoekt de leerling regelmatig op de stageplek. De dagelijkse voortgang van de stage houden we bij in een stageboekje. De stagebegeleider stelt een eindverslag op. Hij baseert zich hierbij op een eindgesprek met de leerling en de stagebied​er.

transitie

:

Help (nieuw venster)