Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vakanties & vrije dagen

 • Aan het begin van het nieuwe schooljaar reiken we de jaarplanning uit. Naast vakanties, staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen vermeld.

Jaarplanning 2018-2019

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie                          
22 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie                          
24 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie                    
18 februari t/m 24 februari
Meivakantie                           
30 april t/m 4 mei (SO)
22 april t/m 5 mei (VSO)

Hemelvaart                           

Pinksteren                              
10 juni
Zomervakantie                       
12 juli t/m 25 augustus 
Studiedagen
Het team heeft een aantal studiedagen per jaar. Als er een studiedag plaatsvindt, zijn de leerlingen vrij. De studiedagen kunt u vinden in de agenda.
 
Bijzonder verlof
In uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. U moet daarvoor altijd minimaal een week van tevoren een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur. Dat kan met behulp van een speciaal verlofformulier dat u bij de administratie kunt opvragen.
Bijzonder verlof kan onder meer worden aangevraagd bij:
 • speciale familieomstandigheden;
 • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen.
In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. Dat kan met behulp van een speciaal verlofformulier dat u bij de administratie kan opvragen.
 

praktisch

:

Help (nieuw venster)