Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financieel

Vrijwillige ouderbijdrage
Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke activiteiten. De ouderraad beheert te gelden en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. Over de hoogte van de bijdrage informeren wij u bij de start van het schooljaar. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, heeft dat voor het onderwijs aan uw kind geen consequenties.
 
Kookgeld
De bijdrage voor de wekelijkse kookles is € 1,00 per week voor de leerlingen in het speciaal onderwijs en € 1,50 voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.
 
Schoolkamp of schoolreisje
Het jaarlijkse schoolkamp of schoolreisje wordt door subsidies en een bijdrage van de ouders gefinancierd. Voor het schooljaar 2015-2016 is de bijdrage als volgt:
 • speciaal onderwijs, groep A, B, C en D: de bijdrage word nog vastgesteld.
 • speciaal onderwijs, groep E en F: € 75,00 (kamp)
 • voortgezet speciaal onderwijs: € 55,00 (kamp)
 • voortgezet speciaal onderwijs: de bijdrage voor de activiteitenweek wordt nog vastgesteld.
 

financieel

:

Help (nieuw venster)