Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

tegemoetkomingen

Leergeld Deventer
Als deelnamekosten voor schoolkamp, schoolreisje of andere activiteiten (bijvoorbeeld het lid worden van een muziekclub of sportvereniging) een belemmering zijn voor ouders, kunnen zij een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij de Stichting Leergeld Deventer, T 0570 - 67 25 99.
Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan helpt de school u graag.
 
Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar of ouder kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen. De tegemoetkoming is een geldbedrag, er hoort geen OV-studentenkaart bij. Het is een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld boeken, bus- of treinabonnement en eventueel lesgeld.
Als de leerling recht heeft op een tegemoetkoming scholieren, dan krijgt hij altijd de basistoelage. De hoogte van deze basistoelage is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming wordt verstrekt tot en met de maand waarin leerlingen 20 jaar worden.
Met vragen over deze tegemoetkoming kunt u terecht bij de Servicebalie Deventer Saxion, Hogeschool IJsselland, T 050 - 599 77 55.
Tegemoetkoming schoolkosten
De leerling kan daarnaast ook een aanvullende toelage aanvragen. Het hangt af van het inkomen van de ouder en zijn of haar partner of de leerling hiervoor in aanmerking komt. Een aanvullende toelage kan alleen worden verkregen voor kosten die worden gemaakt voor de ziektekostenverzekering. Het bedrag hiervoor (maximaal € 46,67 per maand) is opgenomen in de tegemoetkoming schoolkosten. De gemeente betaalt in dit geval alle schoolkosten aan de school en de leerling hoeft geen lesgeld te betalen.
Voor meer informatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de informatielijn, telefoon 050 - 599 77 55, is op werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00 uur.

financieel

:

Help (nieuw venster)