Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Passend onderwijs

Binnen het stelsel van Passend Onderwijs dragen alle scholen in de regio zorg voor een aanbod voor leerlingen met een speciale behoefte. Hiertoe wordt binnen de regio een Samenwerkingsverband opgericht waarin ook onze school vertegenwoordigd is.
Voor de leerling betekent dit dat er altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is, of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs.
Kijk voor actuele informatie op www.passendonderwijs.nl

samenwerking

:

Help (nieuw venster)