Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

subsidies & sponsoring

 • Het beleid betreffende sponsoring is in een nota vastgelegd.

Deze nota, die is gebaseerd op de afspraken die landelijk op dit punt zijn gemaakt, ligt ter inzage in de school.

Centraal uitgangspunt is dat De Linde niet ingaat op aanbiedingen waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd. Sponsoractiviteiten zullen altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan mr en gmr. 

samenwerking

:

Help (nieuw venster)