Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

stichting vrienden van de linde

 • Er zijn verschillende redenen voor dat de leerlingen van De Linde vaak alleen via de school de gelegenheid krijgen om zich bepaalde sociale vaardigheden eigen te maken.

De belangrijkste reden is vaak de leerling zelf. De Stichting Vrienden van De Linde is opgericht met het doel De Linde financieel te ondersteunen in die voorzieningen en taken die de leerlingen ten goede komen en waarvoor het niet mogelijk is op een andere manier financiële ondersteuning te verwerven. Zonder deze steun zou de school veel minder kunnen doen aan het integreren van de leerling in de samenleving. En juist deze integratie is zo belangrijk en vaak niet zo vanzelfsprekend.
 
De Stichting is een initiatief van ouders; het bestuur bestaat uit ouders en leden van het team van De Linde en wordt ondersteund door een onafhankelijk adviseur. Vanzelfsprekend stellen de leden van het bestuur hun tij en energie belangeloos in dienst van de Stichting.
 
Voor onderwijstaken is er op school natuurlijk een budget, ook voor de vele extra onderwijstaken die een school als De Linde aan haar leerlingen biedt. Maar juist voor de maatschappelijke ontwikkeling die zo belangrijk is geeft het Ministerie van Onderwijs geen geld. De Stichting stelt de leerlingen in gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten buiten school zoals djembé-lessen, bowlen of fitness. De kosten van een dergelijke activiteit zijn aanzienlijk. Daar komt nog het probleem van vervoerskosten bij. Dit probleem belemmert bijvoorbeeld ook een bezoek aan museum of tentoonstelling. Naast deze sportieve en culturele activiteiten ondersteunt de Stichting het documentatiecentrum, projecten, klassenactiviteiten, e.d. Op dit moment is de Stichting samen met de Odd Felows (als sponsor zowel financieel als het letterlijke handje helpen) betrokken bij de inrichting van de patio als snoezel- en ontspanningsruimte.
 
Ondanks dat we trots zijn op onze resultaten realiseren we ook dat we eigenlijk nog veel meer zouden willen doen en dat het elk jaar weer moeilijk is om de financiën rond te krijgen.
 
Stichting Vrienden van De Linde blijft dan ook zoeken naar donateurs, sponsors en activiteiten! Het bestuur van de Stichting is altijd bereid het werk van de Stichting toe te lichten.

samenwerking

:

Help (nieuw venster)