Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

contact met de leraar

 • Vanaf een half uur voor schooltijd en tot geruime tijd na schooltijd zijn leraren en onze directeur telefonisch bereikbaar. Voor een uitgebreid gesprek kunt u het beste een afspraak maken.

Klassensite
Om het contact tussen school en thuis goed te laten verlopen maken we gebruik van de klassensite. Via de klassensite informeren we ouders over wat er in de groep van hun kind gebeurt. Als er meer persoonlijke zaken gedeeld moeten worden, neemt de groepsleraar contact met u op. Dit gebeurt vaak telefonisch of via de mail.

Huisbezoek
Bij nieuwe leerlingen komt de groepsleraar op huisbezoek voor een (nadere) kennismaking.
 

Transitiegesprek
Eenmaal per jaar worden de VSO leerling, zijn of haar ouders en eventuele externen uitgenodigd voor het transitiegesprek.

Rapport
Op onze school krijgen leerlingen aan het eind van ieder schooljaar een rapport mee dat de vorderingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden beschrijft. Daarnaast bevat het rapport een portfolio en foto's die gemaakt zijn tijdens lessen of bijzondere activiteiten.
Bij het verlaten van de school krijgt iedere leerling ook een onderwijskundig rapport mee.
 
Ouderavonden
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar informeren we u over de gang van zaken in de groep van uw kind en kunnen we kennismaken met elkaar.
 

ouders

:

Help (nieuw venster)