Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ouderavonden


Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond plaats. Tijdens deze avond kunnen de ouders met elkaar kennismaken.
Het team geeft uitleg over het onderwijs en informeert de ouders over de gang van zaken in de groep van hun kind. Bij de informatieavond voor het voorgezet speciaal onderwijs lichten we ook toe hoe we de onderwerpen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap gaan behandelen.
Contactavonden
Tweemaal per jaar houden we 15-minuten-gesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
 
Bij nieuwe leerlingen komt de groepsleraar op huisbezoek voor een (nadere) kennismaking.
 
Introductieavond nieuwe ouders VSO
Voor de ouders van leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs, wordt voor aanvang van het nieuwe schooljaar een introductieavond georganiseerd.
 

ouders

:

Help (nieuw venster)