Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

onze school

 • De Linde biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een intensieve ondersteuningsbehoefte.
 
Voor alle leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs hebben wij het best passende onderwijs in huis.
Wij beschikken over de specifieke kennis en expertise die nodig is voor dit passende onderwijs. In alle gevallen gaat het over de totale ontwikkeling van een kind. Samen met de ouders van onze leerlingen laten wij elk kind groeien!

Onze leerlingen

De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend.
Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen hebben
gemeen dat ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We stimuleren onze leerlingen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Openbaar

Wij zijn een openbare school die openstaat voor kinderen, ouders en teamleden met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. We leren van elkaar en respecteren elkaars identiteit.

Schoolklimaat

Centraal in onze school staat het pedagogisch klimaat. Wij streven naar een
open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren.
Dit betekent dat de school een plek is waar leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen.

Excellente school

We zijn er heel trots op dat wij in januari 2016 het predicaat ‘Excellente school 2015-2017’ hebben ontvangen. Ons excellentieprofiel is toegekend op basis van ons leesonderwijs.
​​​​​​​​​​

onze school

:

Help (nieuw venster)