Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ontwikkelingen en opbrengsten

 • Samen met onze partners werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Opbrengsten

In de afgelopen periode hebben wij de volgende opbrengsten gerealiseerd:
 • het opstellen van het jaarplan 2016-2017 in nauwe samenwerking met team, mr, ouders en samenwerkingspartners;
 • het verder ontwikkelen van het onderwijsaanbod en de ondersteuning op het snijvlak van onderwijs en zorg. We hebben hiervoor maatwerkarrangementen binnen KindCentrum Borgele voorbereid;
 • het verder voorbereiden van de nieuwbouw in schooljaar 2016-2017 met de huisvestingspartners;
 • de verdere professionalisering van medewerkers op het gebied van onderwijsondersteunende ICT en sociale media;
 • het actualiseren van de visie op pesten door leerlingen met een cognitieve of meervoudige beperking in het schoolveiligheidsplan;
 • het inzetten van de leerlijn Mediawijsheid en van iPads als didactisch ondersteuningsmiddel.

Ontwikkelingen

In de komende periode werken wij aan de volgende beleidsdoelen:
 • het onderwijsaanbod en de ondersteuning op het snijvlak van onderwijs en zorg verder laten aansluiten op nieuwe arrangementen binnen KindCentrum Borgele;
 • de inzet van expertise van De Linde binnen het samenwerkingsverband opnieuw vaststellen;
 • de communicatie tussen school en ouders op alle gebieden verder versterken. ICT zetten we hierbij als hulpmiddel in;
 • cultuureducatie onderdeel maken van een geïntegreerde leer- en leefomgeving van de leerlingen (KindCentrum Borgele). Dit loopt door in 2017-2018;
 • het speciaal onderwijs huisvesten in KindCentrum Borgele. Deze huisvesting is de fysieke vertaling van onze onderwijsvisie;
 • het functioneel inzetten van ICT-middelen als iPads en Prowise door leerlingen en medewerkers;
 • werken met de nieuwste strategieën voor rekenonderwijs.

onze school

:

Help (nieuw venster)