Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

uitgangspunten

 • De Linde biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en een meervoudige beperking. De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend. Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte.
 
Onze leerlingen hebben gemeen dat ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij.
 
De leerlingen zijn verdeeld over verschillende groepen. Bij de plaatsing houden we rekening met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en specifieke kenmerken van het kind. We werken regelmatig in niveaugroepen. Soms is dit
groepsdoorbrekend, zoals bij lezen. Zo nodig krijgt het kind individuele begeleiding. Met deze aanpak zorgen we voor onderwijs op maat en spelen we zo goed mogelijk in op de individuele mogelijkheden van de leerlingen.
 
De Linde is een openbare school die openstaat voor kinderen, ouders en teamleden met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. We leren van elkaar en respecteren elkaars identiteit.
 
Centraal in onze school staat het pedagogisch klimaat. Wij streven naar een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. Dit betekent dat de school een plek is waar leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen.

onze school

:

Help (nieuw venster)