Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

medezeggenschap

 • De medezeggenschapsraad (mr) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholen) vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat.

De medezeggenschapsraad (mr) fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen.

Reglement

Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)