Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

samenstelling

 • De medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en teamleden.
 
Sinds augustus 2017 bestaat de MR uit 2 deelraden. Één voor SO De Linde en één voor VSO De Linde.
 
Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Bent u het dus niet eens met de manier waarop school bijvoorbeeld omgaat met het opstellen van een handelingsplan, dan kunnen wij daarbij adviseren. Maar niet over de inhoud van het handelingsplan van uw eigen kind.
 
Heeft u vragen of opmerkingen?  Dan kunt die het beste stellen door te mailen naar onderstaand adres.

E-mail :
 

p/a SO De Linde
Groenewold 188
7414 CK Deventer
T 0570 - 62 47 00

 

p/a VSO De Linde
Rubensstraat 6
7412 GZ Deventer
T 0570 - 67 21 79


 

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)