Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

 • Bij ons op school is geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.

Mocht u of uw kind toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolgstappen. De interne vertrouwenspersonen op school zijn Joke Proper en Sia Prins. U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwensinspecteur.

Interne vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van onze school zijn:
Joke Proper
 
Sia Prins
T 0570 – 62 47 00

Externe vertrouwenspersonen

U kunt zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten:
 
Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
 
Landelijke vertrouwensinspecteur
Deze functionaris is hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
 
T 0900 - 111 31 11

veilig op school

:

Help (nieuw venster)