Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

klachtenregeling

 • Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.

Toch kan het voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders en de school. Een zeer vervelende en ongewenste situatie, voor zowel u als ouders, maar zeker ook voor de school.

Afspraken

Wij willen er dan ook alles aan doen om bij een (dreigend) conflict met u in gesprek te treden om zodoende tot een bevredigende oplossing te komen. We hebben daar de volgende afspraken over gemaakt:
 1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar van uw kind bespreken.
 2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen, of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
 3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. T 026 - 353 74 80
 4. Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T 030 - 280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl

 

veilig op school

:

Help (nieuw venster)