Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

regels & gedrag

Gedragscode 
Team en ouders hebben in overleg een regeling opgesteld voor omgang en gedrag. In deze gedragscode stellen we dat ouders, teamleden, leerlingen en andere betrokkenen:
 • samenwerken met de school in het belang van de leerlingen
 • niet discrimineren
 • anderen vriendelijk en correct behandelen
 • op de juiste wijze en de juiste plaats uitspreken wat hen dwars zit
Schoolregels
Om de rust en structuur tijdens schooldagen te waarborgen, heeft de schoolleiding een aantal regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden:
 1. Tijdens schooltijd wordt er gezond en verantwoord gegeten, waarbij de voorkeur voor de ochtendpauze uitgaat naar fruit.
 2. Als een leerling niet op school kan komen moeten de ouders dit vooraf telefonisch of schriftelijk melden bij de leraar.
  Indien de leerling stage loopt, moet dit ook gemeld worden bij de stagegever.
 3. Als een leerling niet deel kan of mag nemen aan een activiteit (zwemmen, gymnastiek, douchen en dergelijke) moeten de ouders dit schriftelijk of telefonisch melden bij de leraar.
 4. Leerlingen mogen geen voorwerpen in hun bezit hebben die aangemerkt kunnen worden als steek- of slagwapens of bedreigend speelgoed. Als een leerling dergelijke voorwerpen toch bij zich heeft, neemt de leraar deze in en informeert hij de ouders.
 5. Fietsen moeten in de fietsenstalling worden geplaatst. Op het schoolplein mag niet worden gefietst.
 6. Mobiele telefoons mogen onder lestijd op school niet worden gebruikt, tenzij ze deel uitmaken van de les.
 7. Tijdens de gym- en zwemlessen en bij sportactiviteiten is het dragen van sieraden niet toegestaan.
 8. In school worden geen petten of andere hoofddeksels gedragen.
 9. Leerlingen op het VSO bergen hun waardevolle spullen zoals mobiele telefoons en mp3-spelers onder schooltijd op in hun kluisje. 

veilig op school

:

Help (nieuw venster)