Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

verzekering

 • Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering dekt geen materiele schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering.

De verzekering is van toepassing:
 • tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de lessen tot één uur na de laatste les;
 • tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
 • gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek en muziek- en toneelvoorstellingen, mits die staan onder toezicht van onderwijzend personeel.

De schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden en geeft u zo spoedig mogelijk bij de administratie van de school op. Voor leerlingen die op stage zijn, sluit de school een stageverzekering af.

De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril of hulpstukken is op eigen risico. Daarom kunnen ouders alleen voor school rijden (bijvoorbeeld naar een activiteit) als ze een inzittendenverzekering hebben afgesloten.

Schade door leerlingen

De school is niet aansprakelijk voor schades die ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of hun ouders in het geval ze jonger zijn dan 14 jaar) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Wij raden ouders aan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

veilig op school

:

Help (nieuw venster)