Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Gericht op de toekomstige woon- en werkplek, actief burgerschap en op de vrijetijdsbesteding in de samenleving. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.

voortgezet speciaal onderwijs

De Linde

De Linde biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Voor alle leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs hebben wij het best passende onderwijs in huis. Wij beschikken over de specifieke kennis en expertise die nodig is voor dit passende onderwijs. In alle gevallen gaat het over de totale ontwikkeling van een kind. Samen met de ouders van onze leerlingen laten wij elk kind groeien!